Verksamhet

Brottmål
Offentliga försvar och målsägandebiträden.

Familjerätt
Vårdnad om barn och umgänge med barn.
Äktenskapsskillnad.
Arvsrätt.

Skadeståndsrätt
Trafikskadereglering och domstolsprocesser avseende trafikskadeersättning.
Skadestånd.

Utlänningsrätt
Asyl och andra ärenden om uppehållstillstånd i Sverige.