Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd och rättshjälp

Du kan få hjälp med ombudskostnader i de flesta rättsliga angelägenheter genom rättsskyddet i Din hemförsäkring. Läs igenom villkoren i just Din hemförsäkring.

I första hand skall rättsskyddet tas i anspråk. I vissa fall kan man dock efter särskild ansökan beviljas allmän rättshjälp.

Både rättsskyddet och rättshjälpen är förenade med viss självrisk.

Har Du funderingar kring advokatens arvode så kontakta alltid i första hand aktuell advokat för att räta ut eventuella frågetecken. Uppstår oenighet om skäligt arvode till advokaten kan Du som konsument vända Dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd som är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

För mer information, maila gärna din förfrågan till advokat Charlotta Sundqvist Olin.
olin.advokat@telia.com

Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd och rättshjälp

Du kan få hjälp med ombudskostnader i de flesta rättsliga angelägenheter genom rättsskyddet i Din hemförsäkring. Läs igenom villkoren i just Din hemförsäkring.

I första hand skall rättsskyddet tas i anspråk. I vissa fall kan man dock efter särskild ansökan beviljas allmän rättshjälp.

Både rättsskyddet och rättshjälpen är förenade med viss självrisk.

Har Du funderingar kring advokatens arvode så kontakta alltid i första hand aktuell advokat för att räta ut eventuella frågetecken. Uppstår oenighet om skäligt arvode till advokaten kan Du som konsument vända Dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd som är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

För mer information, maila gärna din förfrågan till advokat Charlotta Sundqvist Olin.
olin.advokat@telia.com