Charlotta Sundqvist Olin

Är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan år 1996.
Födelseår 1967.
Jur kand 1991.
Notariemeritering 1992-1994.
Cityadvokaterna i Malmö 1994-2004.
Advokatbyrån Sundqvist Olin AB sedan år 2004.

Advokat Charlotta Sundqvist Olin

Advokat Charlotta Sundqvist Olin blev medlem av advokatsamfundet år 1996 och har således lång erfarenhet av att arbeta som advokat. Advokat Charlotta Sundqvist Olin har specialistkompetens främst inom familjerätt och brottmål. Under åren som gått har advokat Charlotta Sundqvist Olin arbetat som försvarare och målsägandebiträde i mål som rört allt från mord, grov kvinnofridskränkning, misshandel, narkotikamål men även i mer ekonomiskt inriktade brott som bedrägerier och penningtvättsbrott.
Inom familjerätten arbetar advokat Charlotta Sundqvist Olin som ombud i skilsmässor och vårdnads- och umgängestvister men tar även uppdrag som bodelningsförrättare efter förordnande från domstol.
Advokat Charlotta Sundqvist Olin åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål enligt lagen om vård av unga samt som särskild företrädare för barn. Advokat Charlotta Sundqvist Olin har under många år arbetat som offentligt biträde i asylärenden.

Advokat Charlotta Sundqvist Olin är advokaten vid din sida hela vägen. Kontakta advokatbyrån på tel 0708-401186 eller mail olin.advokat@telia.com.

Charlotta Sundqvist Olin

Är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan år 1996.
Födelseår 1967.
Jur kand 1991.
Notariemeritering 1992-1994.
Cityadvokaterna i Malmö 1994-2004.
Advokatbyrån Sundqvist Olin AB sedan år 2004.

Advokat Charlotta Sundqvist Olin

Advokat Charlotta Sundqvist Olin blev medlem av advokatsamfundet år 1996 och har således lång erfarenhet av att arbeta som advokat. Advokat Charlotta Sundqvist Olin har specialistkompetens främst inom familjerätt och brottmål. Under åren som gått har advokat Charlotta Sundqvist Olin arbetat som försvarare och målsägandebiträde i mål som rört allt från mord, grov kvinnofridskränkning, misshandel, narkotikamål men även i mer ekonomiskt inriktade brott som bedrägerier och penningtvättsbrott.
Inom familjerätten arbetar advokat Charlotta Sundqvist Olin som ombud i skilsmässor och vårdnads- och umgängestvister men tar även uppdrag som bodelningsförrättare efter förordnande från domstol.
Advokat Charlotta Sundqvist Olin åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål enligt lagen om vård av unga samt som särskild företrädare för barn. Advokat Charlotta Sundqvist Olin har under många år arbetat som offentligt biträde i asylärenden.

Advokat Charlotta Sundqvist Olin är advokaten vid din sida hela vägen. Kontakta advokatbyrån på tel 0708-401186 eller mail olin.advoakt@telia.com.